top of page
maski new logo.jpeg

               Araştırma & Danışmanlık;

Akademisyenlerden oluşan deneyimli kadrosu, tecrübe ve birikimi ileİç ve dış paydaşlarınızın isteğini karşılayacak,İş ve işlemlerde kalite ve verimliliği arttırarak vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak,İyi yönetişimin temel döngüsü olarak kabul edilen PUKÖ (planla, uygula, kontrol et ve önlem al) ilkelerinin hayata geçirilmesinde ve kurumsal gelişiminizi temin edecek çok yıllı stratejik planlamanın; üretilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesinde danışmanlık yapmaktadır.

SUER_LOGO_TÜM.png

Kamusal ihtiyaçlar ve mevcut kaynaklar dikkate alındığında belediyelerin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri önem arz eder.

Planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları eylem planları, programlar ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik temel bir araç olarak benimsenen stratejik planlama; bir yandan belediyenin mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan da kurumsal kültür ve kimliğinin gelişimi ile güçlendirilmesine destek olur. Böylece kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması ile hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlanır.

2020-24 SP YM 3D.png
LOGO PNG.png
Etimesgut_Logo_1.tif
düz logo ym küçük mastır.png
Aski-logo-61080BEC0D-seeklogo.com.png
  • Etimesgut Belediyesi

  • Yenimahalle Belediyesi

  • Sincan Belediyesi

  • Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi

  • Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi

Stratejik Plan

Belediyeler; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren bir stratejik plan yapmak zorundadır.

Şirketimiz geçmişten gelen köklü deneyimi ve akademik uzman kadrosu ile kurum ve kuruluşlarda stratejik planlama ve stratejik yönetim konusunda danışmanlık hizmetleri ile eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. 

SUER Araştırma & Danışmanlık; Uzun yıllardır ülkemizin sayılı ve büyük kurumlarının stratejik yönetim ve stratejik planlama çalışmalarını bir süreç mantığı ile yürütmüş ve bu çalışmaları kitaplaştırarak büyük bir hizmeti sunmuştur.

Image by Andrew Buchanan
bottom of page