top of page
dl.beatsnoop.com-1658998729a3DC.jpg

"Vizyoner yönetim  anlayışı ile

uygulamaya dönük bir yerel yönetim başvuru merkezi"

Değişim ve dönüşüm hayatın olağan akışı içerisinde kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar değişmekte, beklentiler dünden çok daha farklı olmakta ve yarınlara hazır olmak büyük bir çaba, ileri görüşlü gerçekçi bir vizyon gerektirmektedir.

Günümüzün karmaşa ve girift kamu-sosyal yaşantısı ile sürekli değişen mevzuat çerçevesinde yerel yönetimler kendilerinden beklenen insan merkezli yüksek refah sağlayıcı belediye hizmetlerini vermede dünden daha pratik ve dünden daha hızlı olmak durumundadır.

SUER Yerel Yönetimler Akademisi (SUYA) uzun yılların getirdiği deneyim ve beceri, işbirliği yaptığı uzman kadrosu ile mevzuat geliştirici kusursuz uygulamacı vizyoner yönetim  anlayışı ile  uygulamaya dönük bir yerel yönetim başvuru merkezi olarak tasarlanmıştır.

Bu kapsamda:

 1. Genel bilgilendirici eğitim programları,

 2. Belirli uzmanlık alanlarına ilişkin özel eğitim programları,

 3. Sertifika gerektiren uzmanlık alanlarında “uzmanlık sertifikası” ile “YETKİN İNSAN GÜCÜ” niteliğinin artırılması.

 4. Mevzuat bilgilendirme,

 5. Mali Analiz ve Raporlama, Stratejik Planlama, Sayıştay Denetimi, İnsan Kaynaklarının Yetkinleştirilmesi, İletişim ve Motivasyon, Kurumsal Aidiyet Duygusunun Pekiştirilmesi, Halkla İlişkiler, Muhasebe Sistemleri ve Sorunları, Kamu İhale Kanunu, Emlak Kanunu, Zabıta Mevzuatı vb. Alanlarda hizmetiçi eğitimler düzenlemektedir.

SUYA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Yerel Yönetim Kuruluşlarının uygulamada karşılaştığı soru ve sorunlar karşısında hızlı, doğru, mevzuata uygun çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bu konuda SUYA bir telefon ve mail kadar yakınınızdadır.

Her türlü soru ve sorunlarınıza uzman kadromuz ile çözüm üreterek olası problemlerin önlenmesi, vatandaş memnuniyetinin sağlanması, hizmetlerin ilk seferde etkin, ekonomik ve verimli yapılması, çalışanların haklarının korunması sağlanmış olacaktır.

Programlar

Kurumsal Hizmetiçi Eğitim:

Kurumların talepleri doğrultusunda yada yapılacak olan eğitim ihtiyaç analizi sonrasında ortaya konulan program çerçevesinde kurum bünyesinde yapılan eğitimleridir.

Üniversiteler ile iş birliği içerisinde sertifika programları:

Farklı üniversiteler ile yapılan iş birliği protokolleri ile konu bazı düzenlenen uzmanlık sertifika eğitimleridir.

Otel Eğitimleri:

Çalışanların moral ve motivasyonunun artırılması, farklı kurumlar arasında benzer iş yapan personelin kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunması, yeni çıkan mevzuatın uygulama boyutun geniş çaplı irdelenmesi amacıyla düzenlenen kısa süreli eğitimlerdir.

Yüksek Lisans

Üniversiteler ile yapılan iş birliği protokolleri ile kurum içinde yeterli sayıya ulaştığı takdirde verilen “üniversite tarafından düzenlenen kurum bazlı yüksek lisans” eğitimleridir.

SÜRE:

Eğitimler, eğitimin gerektirdiği niteliğe göre planlanmaktadır. Günlük, üç günlük, haftalık ve periyodik eğitimler halinde yapılabilmektedir.

PROGRAMLR
mevuzat

MALİ HİZMETLER VE KAMU İHALE MEVZUATI

Yerel Yönetimlerde en çok ihtiyaç duyulan konuların başında gelen konulardan biri Mali Hizmetler Uygulama Konuları diğeri Kamu İhale Mevzuat Eğitimidir. Her iki konuda uygulayıcılarda sık sık uygulamada tereddüt yaşanmaktadır. Çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu soru ve sorunlara bizzat, telefon, ya da mail yoluyla yapılan dilek ve sorulara cevap verilmekte, yol gösterilmektedir.

DİĞER

Diğer Çalışmalarımız

 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

 2. PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

 3. İÇ KONTROL SİSTEMİ UYGULAMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

 4. FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

 5. ISO KALİTE SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

 6. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

 7. ULUSLARARASI KURUMSAL MÜKEMMELLİK BELGESİ DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

 8. BİLGİ VE İLETİŞİM GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

 9. BİLGİ VE İLETİŞİM GÜVENLİĞİ DENETİMİ DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

0 312 284 56 50  //  suerarastirma@gmail.com

bottom of page