İç Kontrol Sistemini Oluşturan Bileşenler ve Standartlar

Kamu İç Kontrol Standartları, COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları esas alınarak Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.
Buna göre İç Kontrol Sistemi 5 ana bileşen 18 standart ve bu standartları sağlamak üzere 79 genel şarttan oluşmaktadır.

Kamu kurumlarında İç Kontrol Sisteminin oluşturulması 5018 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği zorunlu hale getirilmiştir. Bu çerçevede kamu kurumları söz konusu yasal mevzuat gereği İç Kontrol bileşenleri ve standartlarını esas alarak İç Kontrol Uyum Eylem Planlarını oluşturmalı ve yasalarla belirlenen süre içerisinde bu eylem planını uygulayarak İç Kontrol Sistemini kurmakla yükümlüdürler.

iç_kontrol_2018_eti_3d
3d_ym_2016_içkontol_risk.Id_163680
iç_kontrol_2020_ym_3d
iç_kontrol_2019_ym_3d
3d ym risk.Id_163682
3d_bala_içkontol_risk.Id_163676
3d_eti_2016_içkontol_risk.Id_163678

0 312 284 5650  /  0 532 623 97 37

suerarastirma@gmail.com

Mustafa Kemal Mah. 2128 Sokak No: 16/2  Çankaya, ANKARA

  • Gri Facebook Simge
  • Gri Instagram Simge
logo kurumsal kimlik4.png
iç_kontrol_2020_ym_3d